Farabi Kimdir? Hayatı ve Önemi

Farabi, 872 yılında Şam'da doğup yine 951 yılında Şam'da ölmüştür.

92344_farabinin_kisaca_hayati_ve_eserleri

Farabi'nin Hayatı


Uzun adıyla Ebu Nasır Muhammed bin Muhammed bin Tarkan bin Uzlug El-Farabi, (879-950) Bugünkü Kazakistan’da bulunan Farab şehrinde doğmuştur. Aristo’nun ve yeni platoncuları okumak üzere Suriyeli çevirmenleri ziyaret etti. Aristo felsefesiyle ilgilenmiştir ve herkes tarafından “İkinci Aristo” olarak tanınmıştır. Doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında yaklaşık 100 adet eser yazdı ve bunların çoğunluğu kitaplardan oluşmaktaydı.“Namuslu Şehrin Yerlilerinin Görüşleri”(Erdemli Devlet) isimli çalışmasıyla ise devletin oluşumu ve toplumsal eşitsizliğin nedenleri hakkında önemli sorulara cevap vermeye çalışmıştır. Birçok alanda yazdığı eserlerde çoğunluk olarak metafizik, politika içeren felsefe, mantıklı düşünmek, müzik, bilim, ahlak, bilgi felsefesi ve ilahiyat konularında eserler vermiştir.


Farabi’de, ideal devletin zıddı erdemsiz toplumdur. Devlet anlayışında , etikten yola çıkan, ve dolayısıyla insanın, devletteki yöneticilerin para ile yönlenmeyen, fakat iyi yönetilen bir toplumda başkaları ile iyi ilişkiler içinde yaşadığı ve doğru yönlendirildiği zaman ancak, erdemli bir kişi olabileceğini; erdemli olabilmek için, insanın iyi bir düzenle yürütülen kanunla ve doğru yönlendirilen erdemli toplumlarda yaşama zorunluluğunun bulunduğunu söyler.Kendisinin Türkçedeki önemi ise , kendisinin yaşamış olduğu eksik klasik “filozof” olarak tanınan ve tanımlanabilecek Dünyadaki tek Türk olabileceği düşüncesindeyiz. Lakin her ne kadar kanıtlarımız mevcut ise de Türk diye adlandıramıyoruz.

Farabi-Kimdir-Hayatı-Ve-Eserleri-Nelerdir

Farabi'nin Kitapları


- Et-Ta’limü’s-Sanî ve İhsâu’l-Ulûm(İlk İslam Ansiklopedisi)

- El-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)

- Es-Siyaset-ül Medeniyye

- Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)

- İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)

- Kitâb El Mûsikî El Kebir Kitāb al-Musiqā al-Kābir

- Kitâb Fi’l Mûsikî

- El Müdhal Fi’l-Mûsikî

- Kitâb Ustukısat

- İlm El-Mûsikî

- İhsa’el-Ulûm

- Kitab Fi’lhsâ’el-İkâ

- Kitabü’l-Mûsiki

- Kitâb At Advar

- Kitabül-Farab

farabi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İlk Kadın Doktorumuz Safiye Ali Kimdir? Hayatı ve Önemi

Asansörün Mucidi Elisha Otis Kimdir? Hayatı ve Önemi

Kulaklığın Mucidi Nathaniel Baldwin Kimdir? Hayatı ve Önemi