Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Önemi

Hz. Muhammed'in Peygamberliğinden Önceki Hayatı


Hz Muhammed 571 tarihinde Mekke'de doğdu.Babası Kureyş sülalesinden Abdullah, annesi Amine'dir. Hz.Muhammed'in soyu Hz İbrahim'e dayanmaktadır. Ticaretle uğraşan babası oğlu doğmadan önce ölmüştür böylece Hz.Muhammed yetim kalmıştır.Hz Muhammed doğumundan sonra süt annesi Halime'ye verildi.Dört yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı. 6 yaşında ise annesini kaybetti artık Hz Muhammed öksüz kalmıştı.6 yaşında 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalip'de yaşamıştır ancak sekiz yaşındayken dedesinin ölümü üzerine amcası Ebu Talip tarafından büyütüldü.Amcası ile birlikte ticaretle uğraştı. Kervanlarla Yemen ve Suriye'ye gidip geldi kısa sürede dürüstlüğü sayesinde Arap kabileleri arasında ünlendi.

hz-muhammed'in önemi

İslamiyetin Doğuşu ve Hz.Muhammed'in Peygamberliği


 

Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi'nde Arapların yaşamış olduğu hayattan çok fazla rahatsızlık duyardı.Bu yüzden putperest toplumdan ayrı bir hayat sürmeye başladı. 40 yaşına geldiğinde Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'a sık sık gitmeye başladı.610 yılının Ramazan ayının Yirmi Yedinci gecesi Hira Mağarasında iken bir ses duydu, bu ses Cebrail adlı meleğin sesiydi Cebrail ona: ''Oku her şeyi yaratan insan kan pıhtısından vücuda getiren Rabb'inin adıyla oku'' diye başlayan ilk vahiy getirdi. Hz Muhammed eve geldikten sonra yaşadıklarını eşi Hazreti Hatice'ye anlattı eşiyle birlikte Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu, dönemin önemli bilginlerinden olan Varaka'ya giderek yaşanan durumu anlattılar.Varaka bu gelişmelerin kendisine peygamberlik gelen kimselerde olabileceğini belirtti.Bu gelişmelerden sonra Cebrail'in bir süre hiç görünmemesi Hz Muhammed'i endişelendirdi fakat daha sonra Cebrail tekrar gelerek şöyle dedi: ''Ey Muhammed kalk ve insanları uyar'' ayetini bildirdi. Böylece peygamberlik görevi başlayan Hazreti Muhammed önce yakınlarına sonra bütün Mekke halkını İslam dinine davet etti.İlk olarak Hazreti Hatice Müslüman oldu. Daha sonra Hazreti Ali, evlatlığı Zeyd Bin Harise ve Hazreti Ebubekir onları takip etti.Başlangıçta islamiyeti gizlice yaymaya çalışan Hz Muhammed artık açıkça yaymaya ve putlara karşı çıkmaya başladı. Mekkeli putperestler Müslümanlar üzerinde baskı kurmaya başladılar ve  bu baskılar sonucu Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a göç etti.


Hicret ve Medine'de İslam Devleti'nin Kurulması


 

Mekke'de Müslümanların yaşam şartlarının her geçen gün zorlaşması üzerine Müslümanlar Hz Muhammed'in onayı ile Medine'ye göç ettiler. Putperestlerin Hz Muhammed öldürmeye karar vermesi üzerine Hz Muhammed'de hicret etmeye karar verdi. Hz Muhammed, Hz Ebubekir ile Medine'ye göç etmiştir. Hicret'in yapıldığı Miladi 622 tarihi daha sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde hazırlanacak olan Hicri takviminde başlangıcı oldu. Medine'ye hicret etmiş olan Mekkeli Müslümanlara muhacir, Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ise Ensar denilirdi. Hz Muhammed aynı dine inanan Ensar ve Muhacirlerin birbirleriyle kardeş ilan etti ve böylece İslam kardeşliğinin temeli atıldı.

 

Hz.Muhammed Dönemi'nde Yaşanan Savaşlar • Bedir Savaşı

 • Uhud Savaşı

 • Hendek Savaşı

 • Hudaybiye Barışı

 • Hayber Kalesi'nin Fethi

 • Mute Seferi

 • Mekke'nin Fethi

 • Huneyn Savaşı

 • Taif Seferi

 • Tebük Seferi


 

Veda Haccı ve Hz.Muhammed'in Vefatı


 

Hz Muhammed, 632 yılında kalabalık bir Müslüman grubu ile Hac görevini yerine getirmek amacıyla Mekke'ye gitti.Bu hac esnasında 100 bin kişiye hitaben hutbe okudu. İslam tarihinde Veda Hutbesi olarak adlandırılan bu hutbede Müslümanlara çok önemli mesajlar verdi.Bu mesajların arasında Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Kur'an'ın tamamlandığını, bütün Müslümanların kardeş olduğunu söyledi. Veda Haccı'ndan sonra Hazreti Muhammed Medine'ye döndü.Burada Bizans üzerine yapacağı sefer hazırlıklarına başladı ancak bu sefer esnada hastalandı. Hastalığı sırasında Müslümanlara namaz kıldırma görevini Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Bir süre sonra Medine'deki evinde vefat etti. Hz Ebubekir, Hz Muhammed'in ''Her peygamber öldüğü odaya gömülür.''sözünü hatırlattı.Hz. Muhammed döneminde İslamiyet 10 yıl içerisinde büyük bir gelişme gösterdi,bu dönemde dağınık haldeki ve birbiriyle düşman olan Arap Kabileleri İslamiyet çerçevesinde birleştirilerek büyük bir İslam devleti kuruldu Arabistan'da huzur sağlandı.

Yorumlar

 1. Uzun zamandır bunu okumak istiyordum kısmet bu sitede okumakmış.

  YanıtlaSil
 2. Faydalı bir makale olmuş.

  YanıtlaSil
 3. Kendisine çok şey borçlu İslam alemi.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

İlk Kadın Doktorumuz Safiye Ali Kimdir? Hayatı ve Önemi

Asansörün Mucidi Elisha Otis Kimdir? Hayatı ve Önemi

Kulaklığın Mucidi Nathaniel Baldwin Kimdir? Hayatı ve Önemi