Ali Kuşçu Kimdir?Hayatı ve Önemi

Ali Kuşçu asıl adı ile Ali Bin Muhammed 1403 yılında Semerkant'da doğup, 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimcimizdir. Babası, Horasan ve Maveraünnehir bölgesinin hükümdarı Uluğ Bey’in kuşçubaşı (doğancıbaşı) olduğundan, daha çok bu adla meşhur olan Ali 1403 yılında hayata gözlerini açmıştır.

Ali Kuşçu

Küçük yaşta astronomi ve matematiğe çok fazla ilgi duyan Ali Kuşçu, ilk öğrenimini Uluğ Bey’in hükümdarlığı sırasında doğum yeri olarak kabul edilen Semerkant’ta tamamlamıştır. O zamanın hükümdarı ve çağın ünlü bilgini Uluğ Bey’den ve pek çok önemli adamlardan özel matematik dersleri almıştır. Ali Kuşçu'nun bilime katkılarını yanı sıra yetiştirmiş olduğu bilginlerce de tanınır.

 

Astronomi ve matematik konusunda ortaya koymuş olduğu eserlerin yanı sıra bilime yaptığı katkılardan bir başkası ise, Fatih’in teklifi ile İstanbul’a geldikten sonra başlatmış olduğu bilimsel çalışmalardır. İstanbul’da Ayasofya Medresesi müderrisliğine (bu dönemin terimiyle profesörlüğüne) getirildikten sonra, Osmanlı Devleti’nde ilk matematik ve astronomi hocası unvanını kazanmıştır. Ali Kuşçu, özellikle astronomi, ve matematik [Kendisine yöneltilen sorularda da ALi Kuşçu bu konulara olan bağımlılığının sebebini açıklayamamıştır.] konularında yaptıkları çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunup, üniversitelerin programlarını tekrardan düzenlemiştir.

ali-kuşçu-660x330

Ali Kuşçu’nun Eserleri


1. Zic-i Uluğ Bey Şerhi

2. Risaltü’l-Fethiye

3. Risale-i Muhammediye

4. Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)

5. Tecrid'ül Kelam (Sözün Tecridi)

6. Risale-i Adudiye

7. Unkud-üz zvehir fi Man-ül Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

8. Vaaz

9. İstiarad

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İlk Kadın Doktorumuz Safiye Ali Kimdir? Hayatı ve Önemi

Asansörün Mucidi Elisha Otis Kimdir? Hayatı ve Önemi

Kulaklığın Mucidi Nathaniel Baldwin Kimdir? Hayatı ve Önemi